Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Chủ tịch Tỉnh Thanh Hóa


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với TPTH


Ngày 9-8-2012, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo thành phố Thanh Hóa (TPTH) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2012.
Tham gia buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo TPTH, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn: 6 tháng đầu năm 2012, TPTH đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,2%. Tuy thấp hơn so với kế hoạch đề ra nhưng đây là cố gắng lớn của thành phố trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của suy giảm kinh tế toàn cầu. Kinh tế công nghiệp, dịch vụ – thương mại, sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển cơ bản duy trì sản xuất. Một số lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị từng bước chuyển biến tiến bộ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Công tác tài nguyên và môi trường được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ và từng bước được xã hội hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,05%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục đi vào chiều sâu. Công tác quốc phòng – an ninh được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, coi trọng. Nhiều phong trào, nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét