Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Hội Đồng Hương H. Hoằng Hóa năm 2012

Xin chào các bác,
Mời các bác xem hình ảnh hội đồng hương Huyện Hoằng Hóa, nơi có sinh ra nhiều anh hùng và tiến sỉ, đã làm vẽ vang non sông đất nước và Xứ Thanh chúng ta.